Kompostárna Lanškroun

V roce 2011 jsme na základě rozhodnutí č.j. 32606/2011/OŽPZ/BT ze dne 2011 realizovali projekt ''Kompostárna Lanškroun'', který byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu ''Životní prostředí''. Kompostárna Lanškroun slouží především pro oblast Ústeckoorlicka. Likvidaci bioodpadu zajišťujeme v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské Unie.

Kompostování probíhá klasickou metodou - v pásových hromadách s překopáváním. Zpracovávány jsou biodegradabilní odpady, jako je např. posekaná tráva, hnůj, shrabané listí, apod.

Vzniklý kompost je organické hnojivo vhodné pro zlepšení půdních vlastností, obsahující stabilizované organické látky a potřebné živiny.

Pro zajištění jemné struktury a odstranění případných nežádoucích příměsí je kompost před expedicí přesátý separační ALLU lopatou.

Ovocné a okrasné školky s. r. o. - realizovalo dotační projekt jehož předmětem podpory je pořízení technologie pro zpracování kalů na území Pardubického kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 240 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Více informací naleznete ZDE

seznam odebíraných odpadů

02 01 01 kaly z praní a čištění

02 01 03 odpad rostlinných pletiv

02 01 07 odpady z lesnictví

02 03 01 kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 04 suroviny nevhodné se spotřebě nebo zpracování

02 03 05 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 01 zemina z čištění a praní řepy

02 06 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 03 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01 odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02 odpady z destilace lihovin

02 07 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 01 01 odpadní kůra a korek

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01 odpadní kůra a dřevo

03 03 11 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

19 05 03 kompost nevyhovující jakosti

19 08 05 kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 12 kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 zemina

Rozbor kompostu z května 2021

Vlhkost 55.12 %

Celkový dusík (N) 0.860 %

Draslík (K) výluh v lučavce 0.41 %

Fosfor (P) výluh v lučavce 0,12 %

Spalitelné látky 40,63 %

Arzen výluh v lučavce 6,498 mg/kg

Kadmium výluh v lučavce 0.836 mg/kg

Chrom výluh v lučavce 15.5 mg/kg

Měď výluh v lučavce 20,5 mg/kg

Rtuť totální 0.0684 mg/kg

Nikl výluh v lučavce 10,6 mg/kg

pH/H2O 6,02

Líbí se vám naše práce? Ozveme se Vám.
Zde prosím napište kontaktní údaje a my se vám ozveme:
NEJPRODÁVANĚJŠÍ Z NAŠÍ NABÍDKY

Ovocné stromky, okrsné keře, trvalky, hnojiva, substráty, přípravky naochrana rostlin, štěpky a mulčovací kůra, sadba jahod, štěpařské vosky,

Zahradnictví

Prodáváme ovocné stromky, keře, okrasné dřeviny, trvalky, hnojiva, substráty, řašelinu, zahradnické nářadí, zahradnické a ovocnářské doplňky, prvky zahradní architektury. Projektujeme a udržujeme zeleň.